Harmonogram odbioru odpadów

Rok 2024

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

85-483 Bydgoszcz, ul. Relaksowa 1 – PZD ROD „Polana”

miesiącodpady zmieszanepapierplastik i metalszkłoodpady bioodpady wielkogabarytowe
lipiec 01, 08, 15, 22, 2902, 09, 16, 23, 3001, 08, 15, 22, 2901, 08, 15, 22, 2905, 12, 19, 2601
sierpień05, 12, 19, 2606, 13, 20, 2705, 12, 19, 2605, 12, 19, 2602, 09, 17, 23, 30 12
wrzesień02, 09, 16, 23, 3003, 10, 17, 2402, 09, 16, 23, 3002, 09, 16, 23, 3006, 13, 20, 2709
październik07, 14, 21, 2801, 08, 15, 22, 2907, 14, 21, 2807, 14, 21, 2804, 11, 18, 2507
listopad04, 09, 18, 2505, 12, 19, 26, 04, 09, 18, 2504, 09, 18, 2502, 08, 15, 22, 29bez wywozu
grudzień02, 09, 16, 21, 3003, 10, 17, 23, 3102, 09, 16, 21, 3002, 09, 16, 21, 3006, 13, 20, 28bez wywozu


ODPADY PROBLEMOWE NP. opony, gruz, materiały budowlane należy osobiście dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Czynne są codziennie od 08:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.
Adresy PSZOK:
– ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23,
– ul. Jasiniecka 7A – tel. 52 506 59 24
– ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25.