Plan ogrodu

Nasz ogród podzielony jest na 7 sektorów:

Lewa strona od ulicy Relaksowej obejmuje sektory: II, III oraz VI.

Zobacz mapę

Mapa-Lewa strona ul. Relaksowej

Zobacz sektory

Sektor II
76 – 171
641 – 646
Sektor III
172 – 284
Sektor VI
456 – 557
601 – 626

Prawa strona ulicy Relaksowej obejmuje sektory: I, IV, V oraz VII.

Zobacz mapę

Mapa-Prawa strona ul. Relaksowej

Zobacz sektory

Sektor I
1 – 75
628 – 640
Sektor IV
285 – 374
Sektor V
375 – 455
Sektor VII
557 – 600