Uchwały Walnego

ABC działkowca ROD „POLANA” w Bydgoszczy

Każdy użytkownik uprawniony do korzystania z działki w ROD „Polana” w Bydgoszczy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o ROD, statutu PZD, regulaminu ROD oraz uchwał podejmowanych na walnych zebraniach członków PZD w ROD „Polana”. Poniżej zamieszczone są uchwały dotyczące wszystkich działkowców.

Przypominamy również o umieszczeniu tabliczki z numerem działki w widocznym miejscu oraz obowiązku parkowania samochodów na użytkowanej działce lub wyznaczonych parkingach. Obowiązuje całkowity zakaz parkowania na alejkach.

Poniżej przedstawiamy uchwaly Zebrania Walnego w podziale na lata

Uchwały 2021

Uchwały 2022