Zbiórka odpadów

INFORMACJA W SPRAWIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2021

Dnia 1 stycznia 2021 roku w życie weszły nowe zasady odbioru i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie będziemy więc jak dotychczas obciążani rocznym ryczałtem, lecz faktycznymi kosztami wywozu pojemników.

Poniżej zamieszczone jest wyliczenie kosztów oparte o rzeczywiste ilości śmieci wytwarzane na ogrodzie i stawki opłat za odpady komunalne zbierane selektywnie. Pozostaliśmy w systemie gminnym gospodarowania odpadami. W porównaniu do cenników innych firm wywozowych jest to opcja dla nas najkorzystniejsza. Dodatkowym bonusem jest wywóz 1 raz w miesiącu odpadów wielkogabarytowych.

Jako ogród działkowy zaliczani jesteśmy do nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Ustawodawca przewidział użytkowanie działki i wytwarzanie odpadów na okres od 1 kwietnia do 15 października. Do Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Bydgoszczy przekazane zostały deklaracje DO-2, z podziałem na działkowców sezonowych i mieszkających całorocznie.

PLANOWANY KOSZT ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH NA JEDNĄ DZIAŁKĘ UŻYTKOWANĄ SEZONOWO ROD „POLANA” W BYDGOSZCZY

Dotychczasowy koszt ryczałtu53,00 zł
Przewidywany koszt przy pełnej segregacji odpadów200,25 zł
Przewidywany koszt bez segregacji odpadów600,75 zł
Kary za brak pełnej segregacji odpadów200% – 400%

PLANOWANY KOSZT ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH NA JEDNĄ DZIAŁKĘ UŻYTKOWANĄ CAŁOROCZNIE ROD „POLANA” W BYDGOSZCZY

Dotychczasowy koszt ryczałtu53,00 zł
Przewidywany koszt przy pełnej segregacji odpadów452,00 zł
Przewidywany koszt bez segregacji odpadów1356,00 zł
Kary za brak pełnej segregacji odpadów200% – 400%

#

Komunikat Polskiego Związku Działkowców Okręg w Bydgoszczy

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzi zmiana przepisów i opłat dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi w ROD położonych na terenie miasta Bydgoszczy.

Pełen tekst do pobrania w formie PDF <pobierz>

Jak segregować odpady ?