ROD Polana Bydgoszcz Bez kategorii KORZYSTANIE Z DZIAŁKI W CZASIE PANDEMII

KORZYSTANIE Z DZIAŁKI W CZASIE PANDEMII

!

W obliczu panującej pandemii Polaków obowiązują ścisłe ograniczenia. Mamy nakaz pozostawania w domach, nie można spacerować w parkach, lasach i innych terenach zielonych. Obostrzenia nie dotarły jeszcze na tereny ROD, i to od naszego postępowania zależeć będzie przywilej korzystania z użytkowanych działek.

    Dnia 26 marca 2020 r. Krajowa Rada PZD wprowadziła ograniczenia w dostępie do terenów ogrodów działkowych, dotyczące min.:
  • zamknięcia ogrodu dla osób trzecich,
  • wyłączenia z użytkowania terenów wspólnych: placów zabaw, boisk, świetlic,
  • niezbędnego korzystania z użytkowanej działki,
  • zakazu wstępu osobom spoza najbliższej rodziny działkowców,
  • zakazu organizacji spotkań i biesiad,
  • powstrzymania się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.


PZD apeluje o ograniczenie aktywności na działkach do niezbędnego minimum. Zachowajmy szczególne środki ostrożności, zrezygnujmy ze zbędnych prac gospodarczych i ogrodniczych (zwłaszcza zleconych). Widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić organów porządkowych, dla swego i innych dobra. Policja i Straż Miejska patrolują również nasz ogród z powodu przebywania na nim osób w kwarantannie. Prosimy o wyrozumiałość i życzliwość w stosunku do zarządu i sąsiadów. Jeszcze raz przypominamy, że to od nas i naszego zachowania zależeć będzie możliwość dalszego korzystania z działki.

Related Post