Harmonogram odbioru odpadów

Rok 2023

<pobierz wersję do druku>

Od listopada 2022 odbiór jest ustawowo wstrzymany i prosimy o nie znoszenie odpadów na plac.

UWAGA

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH REALIZOWANY JEST PRZEZ ŚMIECIARKI JEDEN RAZ W MIESIĄCU. SEGREGACJĘ I ZAŁADUNEK PROWADZĄ PRACOWNICY „PRONATURA”, POZOSTAWIAJĄC INNE ODPADY NP. GRUZ, OPONY, ODPADY POREMONTOWE, ITP. BEZ ODBIORU. DO ICH UTYLIZACJI ZAMÓWIONE ZOSTANĄ KOLEJNE ODPŁATNE KONTENERY.


ODPADY PROBLEMOWE NP. opony, gruz, materiały budowlane należy osobiście dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Czynne są codziennie od 08:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.
Adresy PSZOK:
– ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23,
– ul. Jasiniecka 7A – tel. 52 506 59 24
– ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25.