ROD Polana Bydgoszcz Aktualnosci Zaczynamy prace przy budowie kanalizacji

Zaczynamy prace przy budowie kanalizacji

W wyniku postępowania przetargowego została wybrana firma – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALFA: Sp. z o.o., 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 300, której zadaniem będzie rozpoczęcie pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej
w naszym ogrodzie – czyli wybudowanie 12 sztuk przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Relaksowej i Olimpijskiej.

Zgodnie z zawartą umową, roboty rozpoczną się 2 października 2023 r. – przekazanie placu budowy. Planowany termin zakończenia 20 listopada 2023 r. – 50 dni kalendarzowych.

Z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „POLANA” zlokalizowanego przy ul. Relaksowej
w Bydgoszczy ścieki będą odprowadzane odcinkami zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wykonanej z rur PVC Ø 200 mm do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej Ø 200 mm zlokalizowanej w ul. Relaksowej oraz w al. Różanej na terenie ogrodu. Przedmiotowy projekt obejmuje: – 12 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanych z rur kielichowych PVC-U klasy 8 kN/m2 , SDR 34 Ø 200 x 5,9 mm o łącznej długości = 82,5 m – studzienki kanalizacyjne betonowe Ø 1000 mm = 12 szt. – rura osłonowa stalowa Dz355,6×5,6mm o łącznej długości = 21,0 m.

W załączeniu harmonogram prac wraz z terminami zablokowania poszczególnych bram.

Harmonogram prac

Ogłoszenie wygaśnie: 31.12.2023, 8:21

Related Post

Utylizacja oponUtylizacja opon

Ostatnio Ogród zmaga się z problemem wyrzuconych na teren śmietnika opon, dla Ogrodu jest to zarówno poważny, jak i kosztowy problem, a przecież jest na to bardzo prosty sposób: każdy

Psy na ogrodziePsy na ogrodzie

Był już komunikat o kotkach na ogrodzie … teraz przyszedł czas na ukochane psie pupile.Psy na naszym ogrodzie mają raj i tak powinno być: duże powierzchnie działek do biegania, mnóstwo