WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2020

Uchwała nr 120/2020 Krajowego Zarządu PZD dopuszcza organizację walnych zebrań 2020 dla ogrodów działkowych, w których jest do 100 członków związku.

W naszym ogrodzie członków jest około 1000, więc czekamy na dyspozycje z krajowego zarządu. Podjęcie uchwały w tym zakresie planowane jest na 25.06.2020 r. Po tym terminie powiadomimy Państwa o podjętych decyzjach.

Ogłoszenie wygaśnie: 08.08.2021, 9:38

Badanie wody (2021)Badanie wody (2021)

W czerwcu Centralne Labolatorium Badania Wody i Ścieków (MWiK) przeprowadziło na zlecenie Zarządu badanie jakości wody – wszystkie badane parametry są w przewidzianych normach. Szczegółowy raport można pobrać <tutaj>. Ogłoszenie