WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDACZE 2020

W związku z sytuacją panującej pandemii informujemy, że walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się dnia 27 czerwca 2020 roku. Zaproszenia na walne zebranie przesłane będą na początku czerwca do wszystkich członków PZD w ROD „Polana”.

Aby zachować ciągłość działalności statutowej i inwestycyjnej ogrodu prosimy o wpłatę zaliczek na poczet opłat ogrodowych 2020 roku w kwocie naliczonej w roku ubiegłym. Rozliczenie wpłaconych zaliczek ujęte zostanie w informacji o opłatach rocznych, uchwalonych na walnym zebraniu sprawozdawczym.

Ogłoszenie wygaśnie: 08.08.2021, 9:39

KanalizacjaKanalizacja

Interesuje Cię temat kanalizacji na ogrodzie ? Zobacz kalendarium wydarzeń, tam dowiesz się jakie wydarzenia/spotkania miały miejsce oraz jakie prace zostały już wykonane. Przejdź do kalendarium <tutaj> Ogłoszenie wygaśnie: 31.07.2022,

Badanie wody (2021)Badanie wody (2021)

W czerwcu Centralne Labolatorium Badania Wody i Ścieków (MWiK) przeprowadziło na zlecenie Zarządu badanie jakości wody – wszystkie badane parametry są w przewidzianych normach. Szczegółowy raport można pobrać <tutaj>. Ogłoszenie