WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDACZE 2020

W związku z sytuacją panującej pandemii informujemy, że walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się dnia 27 czerwca 2020 roku. Zaproszenia na walne zebranie przesłane będą na początku czerwca do wszystkich członków PZD w ROD „Polana”.

Aby zachować ciągłość działalności statutowej i inwestycyjnej ogrodu prosimy o wpłatę zaliczek na poczet opłat ogrodowych 2020 roku w kwocie naliczonej w roku ubiegłym. Rozliczenie wpłaconych zaliczek ujęte zostanie w informacji o opłatach rocznych, uchwalonych na walnym zebraniu sprawozdawczym.

Ogłoszenie wygaśnie: 08.08.2021, 9:39

Boże NarodzenieBoże Narodzenie

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszelkiej pomyślności, radości ze spotkań z bliskimi, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół oraz przede wszystkim zdrowia, abyśmy wszyscy spotkali

Życzenia WielkanocneŻyczenia Wielkanocne

Już tradycyjnie, jak co roku … życzenia pogodnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz wesołego Alleluja. Wszystkim Działkowcom życzy Zarząd ROD