ROD Polana Bydgoszcz Aktualnosci Rozwój zielonej infrastruktury – dofinansowanie z UE

Rozwój zielonej infrastruktury – dofinansowanie z UE

W styczniu 2023 roku informowaliśmy o pozytywnym wyniku oceny formalnej złożonego w listopadzie 2022 roku wniosku o przyznanie grantu ARiMR w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury  poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Pomimo skomplikowanej procedury pozyskania środków, nasz wniosek na kwotę 150.000,00 zł uzyskał 37 punktów. Przygotowania do realizacji naszego projektu ruszyły pełną parą. Poczyniono starania na otwarcie nowego rachunku bankowego, przygotowano i przekazano 5 zapytań ofertowych, wybrano wykonawców poszczególnych zadań. Oczekiwaliśmy na decyzję w sprawie przyznania grantu i podpisania umowy, deklarując pełną gotowość do realizacji zadań grantowych. Na opublikowanej VI edycji listy rankingowej jednak się nie znaleźliśmy. Z informacji uzyskanych w Oddziale Regionalnym ARiMR w Toruniu dowiedzieliśmy się, że środki przeznaczone na ten cel są wyczerpane. Zgodnie z zakończoną listą rankingową 528 ogrodów otrzymało granty na kwotę 45.730.981 zł. 19 maja br. otrzymaliśmy informację o negatywnej ocenie projektu z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie  w ramach konkursu.  Pula przyznanych w maju środków (50 milionów złotych) radykalnie się zmniejszyła.

Ogłoszenie wygaśnie: 31.12.2023, 9:25