Nowe stawki za gospodarkę odpadami w 2021 roku

Dnia 1 stycznia 2021 roku w życie weszły nowe zasady odbioru i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie będziemy więc jak dotychczas obciążani rocznym ryczałtem, lecz faktycznymi kosztami wywozu pojemników.

Zobacz tutaj szczegóły Aktualności -> Zbiórka odpadów

Ogłoszenie wygaśnie: 13.03.2022, 17:49