ROD Polana Bydgoszcz Aktualnosci Działkowcy ROD „Polana” montują nielegalnie  wzmacniacze GSM

Działkowcy ROD „Polana” montują nielegalnie  wzmacniacze GSM

UŻYWANIE WZMACNIACZA SYGNAŁU TELEFONII KOMÓRKOWEJ GSM/UMTS BEZ WYMAGANEGO POZWOLENIA JEST NIELEGALNE!

Stosowanie wzmacniaczy sygnału GSM regulują ściśle przepisy prawa. Osoby fizyczne dokonujące samodzielnie instalacji takiego urządzenia czynią to bezprawnie. Powodem nielegalności tego typu urządzeń jest m.in. fakt, że jego używanie prowadzi do zakłóceń w częstotliwości pasma licencjonowanego GSM/UMTS, zarezerwowanego dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Na terenie ROD „Polana” zmagamy się ze słabym sygnałem telefonii komórkowej, a dodatkowo instalowanie tego typu nielegalnych urządzeń powoduje zakłócenia sieci komórkowej, co prowadzi do zaniku sygnału w okolicy. Odbywa się to kosztem innych użytkowników sieci GSM, którzy mają słabszy zasięg lub nie mają go w ogóle. Wzmacniacz zainstalowany w sąsiedztwie może prowadzić do zerwania  połączeń telefonicznych, całkowitego pozbawienia abonentów możliwości ich wykonywania i odbierania oraz uniemożliwienia transmisji danych w sieciach telefonii komórkowej. Jednocześnie przedkłada się to na potencjalne zagrożenie dla ich życia i zdrowia poprzez uniemożliwienie kontaktu ze służbami powołanymi do niesienia pomocy.

Kontrole w zakresie nielegalnych wzmacniaczy prowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej, który informuje zarząd ogrodu o stwierdzeniu nielegalnego podłączenia. Zarząd natomiast egzekwuje natychmiastowe jego usunięcie. Dalsze bezprawne korzystanie ze wzmacniacza zgłaszane jest przez urząd do organów ścigania.

Posiadanie wzmacniacza bez wymaganego pozwolenia stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny do 1000 zł. Sąd może orzec także  przepadek urządzenia. W przypadku gdy jego właściciel używa go w sposób uporczywy, sprawca podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo i podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Mówi o tym art. 208 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Wszystkich korzystających z tego typu urządzeń prosimy o ich demontaż, a działkowców o zwracanie uwagi na pojawiające się w sąsiedztwie wzmacniacze.

Ogłoszenie wygaśnie: 01.07.2024, 17:01

Related Post

Kochane kotki …Kochane kotki …

Wszyscy kochamy zwierzęta, ale czy „kochamy” swojego sąsiada ? Tak, to, że dokarmiamy wolno żyjące koty w konsekwencji powoduje, że koty do nas wracają. Mamy działki, gdzie ktoś opiekuje się